Hakkımızda

VİZYONUMUZ

Türkiye'nin saygın, güvenilir ve toplumun geneli tarafından takip edilen bir medya olarak; rakipleri tarafından model olarak kabul görülen, hem toplumu geliştirici hem de müşteri odaklı yayın - yayım anlayışını ortaya koyarak politikalar üreten, lider ve öncü bir kurum oluşturmak.

MİSYONUMUZ

Doğru, güvenilir ve sorumlu yayıncılık yapmak; toplumsal ve kültürel gelişime destek vererek ülkenin bugününe ve geleceğine katkıda bulunmak; kendini ve içinde bulunduğu ortamı sürekli geliştiren, bu çerçevede öncü olan, kaliteden ödün vermeden faaliyetleri ve mali performansıyla sürekli büyüyen, dinamik bir organizasyon yaratmak ve sürdürmek.     

 

 

Düzce Life, Toplumsal Sorumluluk Politikası

Düzce Life, içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını takip ederek, toplumsal sorumluluk anlayışıyla bu gereksinimlere yanıt verecek projeleri gerçekleştirmeyi bir görev olarak kabul etmektedir. Bu bağlamda toplumsal sorumluluk projelerini beş başlık altında toplamaktadır. Bu başlıklar; Eğitim, Kültür - Sanat, Çevre, Spor ve Sağlık'tır.

Hangi toplumsal sorumluluk başlığı altında olursa olsun Düzce Life amacı, destek verdiği ya da oluşturduğu projelerle, toplumun en temel gereksinimlerinin giderilmesine yardımcı olmak; toplumsal gelişme ve iyileşmenin en üst düzeyde gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Etik Anlayışımız

Düzce Life'ın her türlü faaliyeti Yönetimi tarafından hazırlanmış etik kurallar çerçevesinde yürütülür. Bu etik kurallar şirket web sayfası yoluyla kamuya açıklanır. Şirketin tüm yönetim kadrosu ve çalışanları, işle ilgili davranışlarında etik kuralları göz önünde bulundurur ve bunlara azami şekilde uyma gayreti içinde olur.

Değerlerimiz

Düzce Life, kurum kimliğini güçlendiren 6 ana değere sahiptir.

• Bilgiyi kullanma becerisi

• Başarma azmi ve sonuç odaklılık

• Dürüstlük ve şeffaflık

• Sorumlu olma ve inisiyatif alma

• Müşteri memnuniyeti

• Sosyal sorumluluk

Kurumun çalışanları, tedarikçileri, müşterileri le ilişkilerinde dürüstlük, sorumluluk bilinci ve haklara saygı esastır. Özellikle yazılı ve görsel medyada, kişilik haklarına ve özel yaşamın gizliliğine saygı, doğruluk, tarafsızlık ve güvenilirlik temel değerlerdir.

 

Yayın İlkelerimiz

♦ Yayınlarımızda çoğulculuğu, çok sesliliği ve çok renkliliği Türkiye'nin eşsiz bir değeri olarak görüp hiç kimseye milliyeti, ırkı, cinsiyeti, cinsel eğilimi, dili, dini, sosyal düzeyi ve felsefi inancı dolayısıyla ayrımcılık yapılamaz.

♦ Başkalarını suç işlemeye teşvik ya da tahrik edici, şiddeti özendirici, çocukların fiziki, zihinsel ya da ahlaki gelişimine zarar verebilecek; insanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayınlar yapılamaz

♦ Gazeteci, meslek ilkeleri ve sorumlulukları gereği çalışmalarını her türlü çıkar ve nüfuz ilişkisinin dışında tutup, bir bilginin haberin yayını ya da yayınlanmaması karşılığı hiçbir maddi veya manevi beklenti içinde olamaz.

♦ Soruşturulması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın veya doğruluğuna emin olunmaksızın yayınlanamaz

♦ Yayınlarımızda amacımız topluma karşı sorumlu, tarafsız / objektif yayın yapan, haberin doğruluğunda kuşku yaratmayan, haberleri abartmadan veren, çok sayıda ama kısa / öz haber veren, kolay okunan, ilerici, yenilikçi, güvenilir ve itibarlı olmaktır

♦ Yayınlarımızda doğrulara ulaşmak için, güvenilir kaynaklardan derlenmiş, somut delillere dayalı her türlü bilgi ve belge tartılır, hiçbir baskının etkisi altında kalmadan basın özgürlüğü, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkı dikkate alınarak açık ve kesin bir dille yayınlanır.

♦ Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez

♦ Kamu yararı olan ve doğruluğuna inanmamız için sağlam nedenler bulunan itham ve iddialar dışında hiç kimse kanunların suç saydığı eylemlerle itham edilemez

♦ Kişilerin özel yaşam mahremiyetine saygı duyulur, ancak açık bir kamu yararı varsa ya da ilgili kişilerin rızası olduğu durumlar yayınlara konu edilebilir

♦ Kamu yararına olduğu kanıtlanarak haklı gösterilebilecek haberlerin dışında özel bir mülke izinsiz girerek, her türlü sesli ve görsel kayıt cihazlarının insanların kaydedildiklerini anlayamayacağı şekilde kullanarak haber yapılamaz

♦ Gazeteciliğin temel ilkelerinden olan kaynakların korunması ilkesi uyarınca, haber kaynağının gazeteciyi açıkça yanıltmayı amaçladığı haller hariç kaynağın gizliliğine saygı ve özen gösterilir

♦ Bir kaynağın verdiği bilgi veya belgenin yayınlanma tarihi (ambargo) konusunda isteği varsa bu isteğe uyulur.

♦ Kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe, saklı kalması şartıyla verilen bilgiler yayınlanamaz.

♦ Yargı kararı kesinleşmedikçe, hiç kimse suçlu ilan edilemez, haberlerde ve yorumlarda suçluymuş gibi değerlendirmeler yapılamaz

♦ Sanıkların, suçluların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için zorunlu olmadıkça teşhir edilemezler

♦ İlan ve reklam amaçlı yayınlar ile haber ve yorum amaçlı metinlerin ayrımı hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde yapılır.

♦ Yapılan ciddi hatalar kabul edilir, yanlışları süratle ve açıkça düzeltmek için hatada taraf olan kişi / kuruma cevap ve tekzip hakkı için gereği yapılır.

 ♦ Düzce Life'ın yaptığı her şeyin vazgeçilmez unsuru olan okurlarımızdan gelen her türlü tepki, şikayet ve bize yönelttikleri soruların sürat, nezaket ve saygıyla ele alınmasını sağlamak önde gelen sorumluluklarımızdandır

 

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Düzcelife